Archiv pro rubriku: Informace

Poplatky v roce 2020

Poplatek za stočné v r. 2020

 

 • Cena je stanovena za osobu/rok …………..1 640,- Kč (lze hradit čtvrtletně = 410,- Kč/osobu)
 • Objekt sloužící k rekreaci …………………………… 1 640,- Kč/rok

Stočné se hradí dle skutečně žijících osob v nemovitosti, které využívají obecní kanalizaci (osoba nemusí být přihlášená k TP v obci)

Č. účtu: 0460046309/0800, var. s. : 2321+číslo p. domu

Cena za m3 - přepočet dle směrných čísel …………..47,- Kč (včetně DPH)

 

CENY ZNÁMEK ZA SVOZ ODPADU dle nové vyhlášky od r. 2020
objem nádoby 120l
 • 26xročně (14-denní)         1100 Kč   (každý lichý pátek)
 • 40xročně (sezónní svoz) 1700 Kč   (zimní období 1x za 14 dní; letní období 1xtýdně)
 • 52xročně (týdenní)           2150 Kč   (každý pátek)
 • 12xročně (měsíční)            500 Kč   (poslední pátek v měsíci)
 • BIO popelnice                     550 Kč   (každé sudé úterý)


objem nádoby 240l

 • 26xročně (14-denní)         2100 Kč  (každý lichý pátek)
 • 40xročně (sezónní svoz)  3400 Kč  (zimní období 1x za 14 dní; letní období 1xtýdně)
 • 52xročně (týdenní)           4200 Kč  (každý pátek)
 • 12xročně (měsíční)            960 Kč   (poslední pátek v měsíci)
 • BIO popelnice                     850 Kč   (každé sudé úterý)

 


Číslo účtu: 0460046309/0800 Var. s.: 3722 + č.p. domu
Samostatně žijící občan, který pobírá starobní nebo invalidní důchod, má nárok na slevu 350,- Kč. Sleva se poskytuje pouze po předložení „Žádosti o příspěvek“ viz formulář č. 5. 

 

 

Ohlášení poplatku za komunální odpad          formulář č. 1
Přihlášení psa                                                  formulář č. 2
Ohlášení poplatku za stočné                           formulář č. 3
Změna počtu osob v nemovitosti                     formulář č. 4
Žádost o příspěvek - komunální odpad           formulář č. 5

Hlášení poruch – voda, elektřina, plyn

Telefonní čísla pro hlášení poruch:

VODA – Středočeské vodárny a.s.                                840 121 121

ELEKŘINA – ČEZ                                                          800 850 860

PLYN – Innogy                                                                1239

INFO MěÚ Kralupy n. Vlt.

1 (1)

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
spouští objednávací systém
 • Od 1. 10. 2015 byl spuštěn rezervační systém, který našim občanům umožní objednat si vyřízení svých záležitostí v jim vyhovujícím termínu a bez čekání. Nově je možné objednat se na odbor dopravy, správní a odbor živnostenský. Objednávací den je středa. Podrobné informace naleznete na www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/rezervacni-system.
 • Od 1. 9. 2015 máme novou „výdejovou“ kabinu pro vydávání občanských průkazů a cestovních pasů. Rozšíření technického vybavení úřadu významně snížilo čekací dobu na správním odboru.
 • Od 1. 10. 2015 byly rozšířeny úřední hodiny správního odboru nově o čt: 8-11 (dosavadní úřední hodiny zůstávají beze změn). Správní odbor je připraven efektivně odbavit větší množství žadatelů o občanské průkazy, které očekáváme z důvodu končící platnosti OP (po desetileté lhůtě). Od 1. 1. 2016 mohou občané žádat o cestovní pasy na každém městském úřadě.
Mgr. Petra Urbanová, tajemnice MěÚ