Dnes je čtvrtek 28.01.2021 a svátek má Otýlie

Územní plán

 Územní plán obce Vojkovice

(vydaný formou opatření obecné povahy)
Opatření obecné povahy č.01/2015 s účinností od 10.10.2017 Textová část Územního plánu Vojkovice (příloha č.1 tohoto opatření)    
Grafická část Územního plánu Vojkovice (příloha č.2 tohoto opatření), tvořená výkresy:
  • 2.1  výkres č.1 Základní členění území obce Vojkovice
  • 2.2  výkres č.2 Hlavní výkres UP Vojkovice
  • 2.3  výkres č.3 Koncepce inženýrských sítí obce Vojkovice
  • 2.4  výkres č.4 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace obce                Vojkovice
 
Textová část Odůvodnění ÚP Vojkovice  (příloha č.1 odůvodnění tohoto opatření)
 

Grafická část Odůvodnění ÚP Vojkovice (příloha č.2 odůvodnění tohoto opatření), tvořená výkresy:

  • 2.O1  výkres č.O1 Koordinační výkres pro území obce Vojkovice
  • 2.O2  výkres č.O2 Vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL
  • 2.O3  výkres č.O3 Širší územní vztahy
   
 
      Do Územního plánu Vojkovice je možné nahlédnout :
- především na Obecním úřadu ve Vojkovicích a dále na správních           úřadech, kterým byl platný Územní plán Vojkovice předán :
  na Stavebním úřadu ve Veltrusích
  •  na Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy
  •  na Oddělení územního plánování, Odboru územního plánování a
 stavebního řádu, Krajského úřadu Středočeského kraje
   
Oznámení o zveřejnění Územního plánu Vojkovice

Obecní úřad
erb

Vojkovice

277 44, Vojkovice 137

tel.: 315 792 508 - 509

e-mail:

urad@obecvojkovice.cz

datová schránka:

d5tb5p8

Úřední hodiny OÚ
Pondělí 715-1200
1230-1700
Středa 715-1200
1230-1600
czech point

Autobusové jízdní řády

linka 370 linka 372 linka 373 linka 470 linka 374
idos Hasiči

Sbor dobrovolných hasičůSK Vojkovice

SK VojkoviceMapový portál - Vojkovice

Mapový portál - VojkovicePortál krizového řízení Středočeského kraje

Portál krizového řízení Středočeského kraje