Dnes je úterý 24.05.2022 a svátek má Jana

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Oficiální název: Obec Vojkovice

Důvod a způsob založení

 • Obec Vojkovice vznikla jako územní samosprávná jednotka k 1. lednu 1991 v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. listopadu 1990.
 
 • Dle § 4 zákona o obcích vystupuje obec Vojkovice v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964, občanského zákoníků v platném znění a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
 
 • Jménem obce vystupuje v souladu s ustanovením § 52, odst. 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění starostka obce, která je podle ustanovení § 58 , odst. 1 zákona o obcích v čele obecního úřadu.
 
 • Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém katastrálním území a v přenesené působnosti výkon státní správy za podmínek, stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích).
  Organizační struktura  
 • Starostka: Koberová Jana
 • Místostarosta: Remšík Marian
 • Sekretariát: Bínová Blanka
 
 •  Kontaktní spojení:
  Tel.: 315 792 509 (starostka) Tel.: 315 792 508      
 • Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
 • číslo účtu: 460 046 309/0800 Česká spořitelna Kralupy n. Vl.
 
 • Identifikační číslo organizace (IČ): 00 237 299
 
 • Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00237299
 
 • Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok
   
 • Žádosti o informace
(místo a způsob, jak získat příslušné informace). Obecní úřad Vojkovice, Vojkovice 137, 277 44 Vojkovice žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí Internetu  
 •  Příjem žádostí a dalších podání
(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)  
 • Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).
 • Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v podatelně obecního úřadu.
 • Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na podatelnu obecního úřadu nebo zaslat poštou.
   
 • Opravné prostředky
(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)  
 • Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecní úřad Vojkovice, Vojkovice 137, 277 44 Vojkovice. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
 
 • Běžné formuláře lze získat v podatelně Obecní úřad Vojkovice, Vojkovice 137, 277 44 Vojkovice, ostatní na pověřeném úřadě města Kralupy nad Vltavou.
 
 • Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)   Obec Vojkovice je zřizovatelem následujících příspěvkových organizací:   Mateřská škola Vojkovice, okres Mělník      

Obecní úřad
erb

Vojkovice

277 44, Vojkovice 137

tel.: 315 792 508 - 509

e-mail:

urad@obecvojkovice.cz

datová schránka:

d5tb5p8

Úřední hodiny OÚ
Pondělí 715-1200
1230-1700
Středa 715-1200
1230-1600
czech point idos Hasiči

Sbor dobrovolných hasičůSK Vojkovice

SK VojkoviceMapový portál Mapotip

Mapový portál MapotipPortál krizového řízení Středočeského kraje

Portál krizového řízení Středočeského kraje