Dnes je neděle 29.01.2023 a svátek má Zdislava

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Oficiální název: Obec Vojkovice

Důvod a způsob založení

 • Obec Vojkovice vznikla jako územní samosprávná jednotka k 1. lednu 1991 v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. listopadu 1990.
 
 • Dle § 4 zákona o obcích vystupuje obec Vojkovice v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964, občanského zákoníků v platném znění a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
 
 • Jménem obce vystupuje v souladu s ustanovením § 52, odst. 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích v platném znění starostka obce, která je podle ustanovení § 58 , odst. 1 zákona o obcích v čele obecního úřadu.
 
 • Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém katastrálním území a v přenesené působnosti výkon státní správy za podmínek, stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích).
  Organizační struktura  
 • Starostka: Koberová Jana
 • Místostarosta: Remšík Marian
 • Sekretariát: Bínová Blanka
 
 •  Kontaktní spojení:
  Tel.: 315 792 509 (starostka) Tel.: 315 792 508      
 • Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
 • číslo účtu: 460 046 309/0800 Česká spořitelna Kralupy n. Vl.
 
 • Identifikační číslo organizace (IČ): 00 237 299
 
 • Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00237299
 
 • Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok
   
 • Žádosti o informace
(místo a způsob, jak získat příslušné informace). Obecní úřad Vojkovice, Vojkovice 137, 277 44 Vojkovice žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí Internetu  
 •  Příjem žádostí a dalších podání
(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)  
 • Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).
 • Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v podatelně obecního úřadu.
 • Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na podatelnu obecního úřadu nebo zaslat poštou.
   
 • Opravné prostředky
(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)  
 • Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecní úřad Vojkovice, Vojkovice 137, 277 44 Vojkovice. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
 
 • Běžné formuláře lze získat v podatelně Obecní úřad Vojkovice, Vojkovice 137, 277 44 Vojkovice, ostatní na pověřeném úřadě města Kralupy nad Vltavou.
 
 • Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)   Obec Vojkovice je zřizovatelem následujících příspěvkových organizací:   Mateřská škola Vojkovice, okres Mělník      

Obecní úřad
erb

Vojkovice

277 44, Vojkovice 137

tel.: 315 792 508 - 509

e-mail:

urad@obecvojkovice.cz

datová schránka:

d5tb5p8

Úřední hodiny OÚ
Pondělí 715-1200
1230-1700
Středa 715-1200
1230-1600
czech point

Autobusové jízdní řády

linka 370 linka 372 linka 373 linka 470 linka 374
idos Hasiči

Sbor dobrovolných hasičůSK Vojkovice

SK VojkoviceMapový portál Mapotip

Mapový portál MapotipPortál krizového řízení Středočeského kraje

Portál krizového řízení Středočeského kraje