Dnes je neděle 04.12.2022 a svátek má Barbora

Informace o obci

 Virtuální prohlídka obce

 
Základní obecné informace o obci podle ÚP
Obec Vojkovice s částmi Bukol, Dědibaby a Křivousy
 
Obec Vojkovice a její části Bukol, Křivousy a Dědibaby leží ve střední části Polabské nížiny v prostoru mezi průmyslovými městy Kralupy nad Vltavou, Neratovice a okresním městem Mělník, v oblasti intenzivně využívané jak pro zemědělství, tak pro průmysl.
Zatímco Bukol a Křivousy mají svá vlastní katastrální území, místní část Dědibaby své vlastní katastrální území nemá - leží v katastru Křivous. 
 mapa-1b
 
Obec Vojkovice leží při jižním okraji okresu Mělník na úrodných štěrkopískových terasách Dolního Povltaví. Správní území obce se rozkládá od masívu Dřínovského vrchu na jihu až po tok řeky Vltavy na severu. Územím protéká Kozárovický potok - zbytek původního toku Vltavy. Od okresního města Mělník je obec oddělena řekou Vltavou s laterálním plavebním kanálem a řekou Labem, která ale neprotéká obcí ani katastry. Nejbližší silniční přemostění je ve směru na Novou Ves na dálnici D8 a na silnici I/9 Štěpánský most u Obříství. Přirozená spádovost obce směřuje do blízkých Kralup nad Vltavou. Po vybudování dálnice D8 s dálniční křižovatkou "Úžice" se neustále posilují vazby na hlavní město Prahu. 
 obr-01
Katastrální území Vojkovice sousedí s katastry: Dřínov, Zlosyň, Všestudy, Dušníky, Mlčechvosty, Vraňany, Lužec nad Vltavou, Zálezlice a Hostín u Vojkovic.Vojkovice jsou součástí Pražského metropolitního regionu. Nachází se v sektoru Sever a v prstenci označovaném jako Vnější příměstská zóna. V dalším členění spadá do bilančního celku Kralupsko a bilanční jednotky Vojkovice.Konkrétní dopady se z titulu vazeb na vyšší územní celek projevují v oblasti dopravy. Stávající silnic II. třídy č. II/101, která prochází obcí ve směru Kralupy, Vojkovice, Chlumín, Obříství, je součástí Aglomeračního okruhu, který obepíná vnější příměstské zóny a zajišťuje tangenciální dopravní vztahy. Výhledově do roku 2005 má být aglomerační okruh zkapacitněn a z řešeného území vymístěn do nové polohy určené stávající křižovatkou Vojkovice na dálnici D8 s výhledovou křižovatkou II/101 x I/9 v katastru Byškovic. 
 
Geomorfologicky náleží území obce včetně širšího okolí do provincie České vysočiny, celku Středolabské tabule. Mělnická kotlina je největším geomorfologickým okrskem na území okresu Mělník, leží v širokém rovinatém otevřeném terénu podél Labe a Vltavy. Je vytvořena především akumulačními terasami štěrkopísků. Nadmořská výška je průměrně 160 až 180 m nad mořem, relativní výškové rozdíly jsou malé. Nejnižší bod leží na hladině Kozárovického potoka, v místě kde opouští katastrální území obce - cca 161,5 m n. m. Nejvyšší bod leží směrem na Dřínov na jižním okraji k. ú. - cca 180 m n. m. Kdysi byla porostlá převážně lužními lesy, dnes je intenzivně zemědělsky využívána.
 

Obecní úřad
erb

Vojkovice

277 44, Vojkovice 137

tel.: 315 792 508 - 509

e-mail:

urad@obecvojkovice.cz

datová schránka:

d5tb5p8

Úřední hodiny OÚ
Pondělí 715-1200
1230-1700
Středa 715-1200
1230-1600
czech point

Autobusové jízdní řády

linka 370 linka 372 linka 373 linka 470 linka 374
idos Hasiči

Sbor dobrovolných hasičůSK Vojkovice

SK VojkoviceMapový portál Mapotip

Mapový portál MapotipPortál krizového řízení Středočeského kraje

Portál krizového řízení Středočeského kraje