Dnes je neděle 04.12.2022 a svátek má Barbora

Dědibaby

Dědibaby -původně ves Jedibaby se poprvé připomíná v roce 1295 v souvislosti se zemany Přibkem, Jakubem a Martinem. Podle všeho byly rozděleny na dvě části - duchovní a vladyčí (zemanskou) a na obou je zmiňována tvrz. Kromě obou částí vsi se v 16. století uvádí též poplužní dvůr.

 obr-03

Duchovní část pak přešla po roce 1420, kdy ji král Zikmund zapsal společně s dalším zbožím Lévovi z Dědibab a Vilémovi z Klučova, do světských rukou. V druhé polovině 15. století se dostala do držení Nového města Pražského. Později se zde vystřídalo několik majitelů, až do roku 1454, kdy byla tato část i se statkem prodána k Bukoli. Na vladyčí části seděl roku 1358 Mareš, držitel zboží v Libkovicích a dvora s vinicí v Jeviněvsi. Jeho příbuznými byli bratři Jan a Zdeněk. Jan byl v letech 1387-1413 Vyšehradským kanovníkem. Kromě těchto vladyků (měli na štítu čtyři kotouče) se v této době ještě zmiňují Ctibor (v roce 1402 žil v Praze a roku 1407 v Bukoli).   Toto rozdělení vsi na dvě části vydrželo až do začátku třicetileté války. Někdy mezi léty 1623-26 pak odkoupil Vilém mladší z Lobkovic oba samostatné díly vsi a připojil je k Běškovicím. Odtud později připadly pod Veltrusy.

 Dědibaby

Jméno Dědibaby je svým vznikem vzácná složenina, v jejímž rozboru si oba členy můžeme spojit spojkou a: Dědibaby = dědi a baby, srov. hluchoněmý = hluchý a němý. První člen jména Dědi- se posléze změnil v Jedi.   Ves Dědibaby tvořily dva původní zemědělské dvorce s úspornou zástavbou méně majetných vrstev obyvatel na křížení dvou cest. Novodobá výstavba je soustředěna na západním okraji. V osadě se zachovaly zbytky původní zemanské tvrze – obvodové zdivo její podzemní části. Zajímavý je také špejchar ze 14. století dochovaný rovněž pouze v obvodovém zdivu.  
  • V současnosti zde žije 76 obyvatel.
     

Obecní úřad
erb

Vojkovice

277 44, Vojkovice 137

tel.: 315 792 508 - 509

e-mail:

urad@obecvojkovice.cz

datová schránka:

d5tb5p8

Úřední hodiny OÚ
Pondělí 715-1200
1230-1700
Středa 715-1200
1230-1600
czech point

Autobusové jízdní řády

linka 370 linka 372 linka 373 linka 470 linka 374
idos Hasiči

Sbor dobrovolných hasičůSK Vojkovice

SK VojkoviceMapový portál Mapotip

Mapový portál MapotipPortál krizového řízení Středočeského kraje

Portál krizového řízení Středočeského kraje